Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 28/4-3/5
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 28/4-3/5

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.100/5.050/5.000

5.100/5.050/5.000

Vũng Tàu – Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.100/4.900-4.950/4.950/4.900

5.100/5.000/4.950/4.900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp