Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 25/6-29/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 25/6-29/6

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

4.975/5.100

5.200/5.200

Vũng Tàu – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.075/5.100

5.100/5.200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp