Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 24/9-28/9
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 24/9-28/9

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 9-10/11-12

5.100-5.150/5.150

5.100-5.150/5.150

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 9-10/11-12

4.950-5.020/5.060-5.100

5.000-5.050/5.060-5.100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp