Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 24/7-28/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 24/7-28/7/2017

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

Ngô

Nam Mỹ - Vũng Tàu – Nhập khẩu                   

4,500

-50

 Giá chào – tháng 7/8/9 hàng xá

Nam Mỹ - Vũng Tàu – Nhập khẩu                   

4,430

-70

Giá thực tế – tháng 7/8/9 hàng xá

Nam Mỹ - Vũng Tàu – Nhập khẩu                   

-

0

 Giá chào – tháng 10/11 hàng xá

Nam Mỹ - Vũng Tàu – Nhập khẩu                   

-

0

Giá thực tế – tháng 10/11 hàng xá

Châu Âu – Vũng Tàu – Nhập khẩu

4,150

-100

 Giá chào – tháng 7/8 hàng xá

Châu Âu – Vũng Tàu – Nhập khẩu

4,100

-100

Giá thực tế – tháng 7/8 hàng xá

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp   

Giá khô đậu tương bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

 Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,300-8,350

-50

Giá chào – tháng 7 hàng xá

 Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,250-8,300

-50

Giá thực tế – tháng 7 hàng xá

 Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,300-8,350

-50

Giá chào – tháng 8 hàng xá

 Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,250-8,300

-50

Giá thực tế – tháng 8 hàng xá

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cám gạo nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

Thay đổi so với tuần trước

Ghi chú

Cám gạo (cám khô, xơ dưới 7%)

Sa Đéc (Đồng Tháp) – Nội địa

4,550

+150

Kho gạo bán ra

Thốt Nốt (Cần Thơ) – Nội địa

-

-

Kho gạo bán ra

Tân Hiệp (Kiên Giang) – Nội địa

4,350-4,400

+75

Kho gạo bán ra

Cái Bè (Tiền Giang) – Nội địa

4,550

+150

Kho gạo bán ra

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo