Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 23/10-27/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 23/10-27/10

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

Ngô

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,600

0

 Giá chào – tháng 10 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,550-4,600

0

Giá thực tế – tháng 10 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,650

0

 Giá chào – tháng 11 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,600-4,650

0

Giá thực tế – tháng 11 hàng xá

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp   

Giá khô đậu tương bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,900

0

Giá chào – tháng 10 hàng xá

Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,850

0

Giá thực tế – tháng 10 hàng xá

Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,900

0

Giá chào – tháng 11/12 hàng xá

Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,850

0

Giá thực tế – tháng 11/12 hàng xá

Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,900

-100

Giá chào – tháng 1/2 năm 2018 hàng xá

Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,850

-75

Giá thực tế – tháng 1/2 năm 2018 hàng xá

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cám gạo nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

Sa Đéc (Đồng Tháp) – Nội địa

5,700

-300

Kho gạo bán ra

Thốt Nốt (Cần Thơ) – Nội địa

5,600

-375

Kho gạo bán ra

An Giang – Nội địa

5,650

-300

Kho gạo bán ra

Tân Hiệp (Kiên Giang) – Nội địa

5,550

-350

Kho gạo bán ra

Cái Bè (Tiền Giang) – Nội địa

5,700

-300

Kho gạo bán ra

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp