Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 22/5 -26/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 22/5 -26/5/2017

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

Ngô

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,750

-50-100

 Giá chào – tháng 5/6 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,700-4,750

-50-100

Giá thực tế – tháng 5/6 hàng xá

Châu Âu - Cái Lân – Nhập khẩu

4,550

-100

 Giá chào – tháng 5/6 hàng xá

Châu Âu - Cái Lân – Nhập khẩu

4,550

-100

Giá thực tế – tháng 5/6 hàng xá

Thái Lan – Bến Lời (Gia Lâm) – Nhập khẩu

4,950

0

 Giá chào – tháng 5 hàng xá

Thái Lan – (Bến Lời (Gia Lâm) – Nhập khẩu

-

0

Giá thực tế – tháng 5 hàng xá

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp   

Giá khô đậu tương bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

8,500-8,600

0

Giá chào – tháng 5 hàng xá

Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

8,500-8,600

0

Giá thực tế - tháng 5 hàng xá

Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

8,500-8,600

0

Giá chào – tháng 6/7 hàng xá

Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

8,500-8,550

0

Giá thực tế - tháng 6/7 hàng xá

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cám gạo nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

Thay đổi so với tuần trước

Ghi chú

Cám gạo (cám khô, xơ dưới 7%)

Sa Đéc (Đồng Tháp) – Nội địa

4,550

-100

Kho gạo bán ra

Thốt Nốt (Cần Thơ) – Nội địa

4,550

-100

Kho gạo bán ra

Tân Hiệp (Kiên Giang) – Nội địa

4,500

-50

Kho gạo bán ra

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp