Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 22-26/01

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 22-26/01

Giá ngô bán nội địa

NGUYÊN LIỆU

CUỐI TUẦN NÀY

CUỐI TUẦN TRƯỚC

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- giao lên xe xá cảng T1-2/3/4

5.350/5.300/5.200

5.350/5.250/5.100

Cái Mép – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng T1/2-4

5.150/5.150

5.125/5.125

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp 

Tin tham khảo