Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 21/5-25/5
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 21/5-25/5

Giá ngô bán nội địa

NGUYÊN LIỆU

Tuần này

Cuối tuần trước

Cái Lân – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng tháng 5/6

5.350/5.350

5.375/5.375

Vũng Tàu – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng tháng 5/6

5.225/5.300

5.375

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp