Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 21/1-25/1
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 21/1-25/1

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.200/5.220/5.250

5.200/5.220/5.250

Vũng Tàu – Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.150-5.200/5.250/5.300

5.150/5.250/5.300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp