Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 20/5-24/5
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 20/5-24/5

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.200/5.200/5.150

5.000-5.030/5.050/5.050

Vũng Tàu – Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.050-5.100/5.100/5.100

5.000/5.000/4.950

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp