Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 2/7-6/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 2/7-6/7

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao ngay/giao sau tháng 7/8

5.600/5.500/5.400

5.600/5.500/5.400

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 7/8

5.550/5.375

5.500/5.375

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp