Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 19/6-23/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 19/6-23/6/2017

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

Ngô

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,650

-30

 Giá chào – tháng 6/7 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,620

-30

Giá thực tế – tháng 6/7 hàng xá

Châu Âu - Cái Lân – Nhập khẩu

4,450

0

 Giá chào – tháng 6 hàng xá

Châu Âu - Cái Lân – Nhập khẩu

4,400

-50

Giá thực tế – tháng 6 hàng xá

Thái Lan – kho Hưng Yên – Nhập khẩu

4,600-4,800

0

 Giá chào – tháng 6 hàng xá

Thái Lan – kho Hưng Yên – Nhập khẩu

4,600-4,800

0

Giá thực tế – tháng 6 hàng xá

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp   

Giá khô đậu tương bán nội địa

Nguồn gốc

Cuối tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

 Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,350

-50

 Giá chào – tháng 6 hàng xá

 Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,300

-50

Giá thực tế – tháng 6 hàng xá

 Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,350

-50

 Giá chào – tháng 7/8 hàng xá

 Nam Mỹ – Vũng Tàu - Nhập khẩu

8,300

-50

Giá thực tế – tháng 7/8 hàng xá

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cám gạo nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

Thay đổi so với tuần trước

Ghi chú

Cám gạo (cám khô, xơ dưới 7%)

Sa Đéc (Đồng Tháp) – Nội địa

4,400

-50

Kho gạo bán ra

Thốt Nốt (Cần Thơ) – Nội địa

4,400

-50

Kho gạo bán ra

Tân Hiệp (Kiên Giang) – Nội địa

4,250

-50

Kho gạo bán ra

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp