Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 18/9-22/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 18/9-22/9

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,450

-50

 Giá chào – tháng 9 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,400-4,450

-25

Giá thực tế – tháng 9 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,500

-50

 Giá chào – tháng 10 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,450-4,500

-25

Giá thực tế – tháng 10 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,650

0

 Giá chào – tháng 11 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,600

0

Giá thực tế – tháng 11 hàng xá

Giá ngô tươi tại Sơn La (giá mua tại ruộng)

2,700

0

Ngô bắp tươi, độ ẩm 30%

Sơn La – Nội địa 

4,450-4,550

0

Kho thương mại bán ra – tháng 9 hàng xá

Xuân Mai – Nội địa

4,800

0

Nhà máy mua vào – tháng 9 hàng xá

Hưng Yên, Hải Dương – Nội địa

4,850

0

Nhà máy mua vào –hàng xá

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp   

Giá khô đậu tương bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

8,550-8,600

+50

Giá chào – tháng 9 hàng xá

Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

8,550

+50

Giá thực tế – tháng 9 hàng xá

Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

8,700

+50

Giá chào – tháng 10 hàng xá

Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

8,650

+50

Giá thực tế – tháng 10 hàng xá

Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

8,800

+100

Giá chào – tháng 11/12 hàng xá

Nam Mỹ – Cái Lân - Nhập khẩu

8,750

+50

Giá thực tế – tháng 11/12 hàng xá

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cám gạo nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

Sa Đéc (Đồng Tháp) – Nội địa

4,300

+75

Kho gạo bán ra

Thốt Nốt (Cần Thơ) – Nội địa

4,250

+75

Kho gạo bán ra

An Giang – Nội địa

4,250

+75

Kho gạo bán ra

Tân Hiệp (Kiên Giang) – Nội địa

4,100-4,150

+75

Kho gạo bán ra

Cái Bè (Tiền Giang – Nội địa

-

-

Kho gạo bán ra

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp