Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 18/6-22/6
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 18/6-22/6

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.200-5.300/5.300

5.325/5.325

Vũng Tàu – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.125/5.300

5.275/5.300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp