Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 17/9-21/9
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 17/9-21/9

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 9/10-12

5.125/5.150

5.175/5.200

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 9/10-12

5.075/5.100

5.075/5.150

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp