Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 17/3-23/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 17/3-23/3/2017

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

Tuần này

Tuần trước

Tháng trước

Ghi chú

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Cái Lân

5,250

5,200-5,300

5,249

 Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 3/4/5

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Cái Lân

5,250

5,200-5,250

5,199

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao tháng 3/4/5

Nhập khẩu –châu Âu

Cảng Cái Lân

5,050

5,050

-

 Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 3/4

Nhập khẩu –châu Âu

Cảng Cái Lân

5,000

5,000

-

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao tháng 3/4

Nhập khẩu – Thái Lan

Cảng Hải Phòng

5,150

5,200

-

 Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 3/4

Nhập khẩu – Thái Lan

Cảng Hải Phòng

5,100

5,150

-

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao tháng 3/4

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp   

Giá khô đậu tương bán nội địa

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

Tuần này

Tuần trước

Tháng trước

Ghi chú

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Cái Lân

9,150

9,200

-

Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 3/4

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Cái Lân

9,150

9,200

9,443

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao tháng 3/4

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Vũng Tàu

9,150

9,250-9,300

-

Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 3/4

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Vũng Tàu

9,050-9,100

9,200-9,250

9,253

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao   tháng 3/4

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cám gạo nội địa

Nguyên liệu

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

Tuần này

Tuần trước

Tháng trước

Ghi chú

Cám gạo 
 

Nội địa

Kho người bán tại Sa Đéc (Đồng Tháp)

5,400

5,500

5,550

(cám lau, xơ dưới 7%) 

Cám gạo
 

Nội địa

Kho người bán tại Thốt Nốt (Cần Thơ)

5,400

5,500

5,550

(cám lau, xơ dưới 7%) 

Cám gạo
 

Nội địa

Kho người bán tại Tân Hiệp (Kiên Giang)

5,350

5,450

5,519

(cám lau, xơ dưới 7%) 

Cám gạo
 

Nội địa

Kho người bán tại Cái Bè (Tiền Giang)

5,450

5,550

5,626

(cám lau, xơ dưới 7%) 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp