Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 17/12-21/12
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 17/12-21/12

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 11/12

5.100/5.130-5.150

5.080-5.100/5.150

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 11/12

5.020-5.030/5.080-5.100

5.000-5.030/5.080-5.100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp