Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 16/4-20/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 16/4-20/4

Giá ngô bán nội địa

NGUYÊN LIỆU

Tuần này

Cuối tuần trước

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- giao lên xe xá cảng giao tháng 4-5/6

5.600/5.650

5.600/5.650

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng giao tháng 4-5/6

5.550/5.650

5.600/5.650

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp