Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 14/5-18/5
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 14/5-18/5

Giá ngô bán nội địa

NGUYÊN LIỆU

Tuần này

Cuối tuần trước

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- giao lên xe xá cảng giao tháng 5/6

5.650/5.650

5.650/5.650

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng giao ngay/ giao sau tháng 5-6

5.550/5.600

5.500/5.600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp