Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 13/4-19/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 13/4-19/4/2017

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

Nguồn gốc

Tuần này

Ngô

 

 

 

Ngô

 

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

5,100-5,200

0

 Giá chào – tháng 4/5 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

5,100-5,200

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

5,050-5,150

-50

Giá thực tế – tháng 4/5 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

5,050-5,150

Châu Âu - Cái Lân – Nhập khẩu

4,900

-50

 Giá chào – tháng 4 hàng xá

Châu Âu - Cái Lân – Nhập khẩu

4,900

Châu Âu - Cái Lân – Nhập khẩu

4,850

-50

Giá thực tế – tháng 4 hàng xá

Châu Âu - Cái Lân – Nhập khẩu

4,850

Thái Lan - Cái Lân – Nhập khẩu

4,950

-150

 Giá chào – tháng 4 hàng xá

Thái Lan - Cái Lân – Nhập khẩu

4,950

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp   

Giá khô đậu tương bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

So với tuần trước

Ghi chú

Nguồn gốc

Tuần này

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

8,950

0

Giá chào – tháng 4/5/6 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

8,950

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

8,900

0

Giá thực tế - tháng 4/5/6 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

8,900

Nam Mỹ - Vũng Tàu – Nhập khẩu

8,900-9,000

0

Giá chào – tháng 4/5 hàng xá

Nam Mỹ - Vũng Tàu – Nhập khẩu

8,900-9,000

Nam Mỹ - Vũng Tàu – Nhập khẩu

8,800-8,900

0

Giá thực tế - tháng 4/5 hàng xá

Nam Mỹ - Vũng Tàu – Nhập khẩu

8,800-8,900

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cám gạo nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

Thay đổi so với tuần trước

Ghi chú

Nguồn gốc

Tuần này

Thay đổi so với tuần trước

Cám gạo (cám khô, xơ dưới 7%)

     

Cám gạo (cám khô, xơ dưới 7%)

   

Sa Đéc (Đồng Tháp) – Nội địa

5,150

+50

Kho gạo bán ra

Sa Đéc (Đồng Tháp) – Nội địa

5,150

+50

Thốt Nốt (Cần Thơ) – Nội địa

5,150

+50

Kho gạo bán ra

Thốt Nốt (Cần Thơ) – Nội địa

5,150

+50

Tân Hiệp (Kiên Giang) – Nội địa

5,050

0

Kho gạo bán ra

Tân Hiệp (Kiên Giang) – Nội địa

5,050

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp