Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 11/6-15/6
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 11/6-15/6

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.550/5.550

5.600/5.600

Vũng Tàu – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.550/5.550

5.625/5.625

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp