Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 11/3-15/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 11/3-15/3

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

Tuần trước

Cái Lân- ngô Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.120-5.150/5.050

5.150/5.050

Vũng Tàu – Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.180-5.200/5.150

5.200/5.150

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp