Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 1/7-5/7
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 1/7-5/7

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.700/5.700/5.400-5.450

5.750-5.800/5.700/5.500

Vũng Tàu – Nam Mỹ/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 1/2

5.430-5.470/5.400

5.400-5.450/5.350-5.400

Tin tham khảo