Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 1/10-5/10
 

Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 1/10-5/10

Giá ngô bán nội địa

Nguồn gốc

Tuần này

tuần trước

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 10/11/12

5.075/5.125/5.150

5.075/5.100/5.100

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 10/11/12

4.950/5.050/5.100

4.950/5.000/5.050

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp