Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 05/02-09/02

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thức ăn chăn nuôi nội địa tuần 05/02-09/02

Giá ngô bán nội địa

NGUYÊN LIỆU

TUẦN NÀY

TUẦN TRƯỚC

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- giao lên xe xá cảng 2/3-5/6-8

5.250/5.200/5.150

5.250/5.200/5.150

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng giao ngay/nửa cuối tháng 2-4/5-7

5.250/5.175/5.150

5.175/5.175/5.150

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp