Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 6/5-10/5
 

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 6/5-10/5

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

06/05

07/05

08/05

09/05

Heo công ty

Đồng Nai

39.500-40.500

38.500-39.500

38.500-39.500

37.500-38.500

37.500-38.500

Miền Trung

39.500-40.000

39.500-40.000

39.500-40.000

38.000-39.000

38.000-39.000

Miền Bắc

31.000-35.000

31.000-35.000

31.000-35.000

29.500-33.500

29.500-33.500

Miền Tây

42.000

41.000

41.000

40.000

40.000

Heo dân

Đồng Nai

36.000-39.000

35.000-38.000

35.000-38.000

33.000-37.000

32.000-36.000

Thái Bình

28.000-31.000

28.000-31.000

28.000-31.000

28.000-31.000

28.000-31.000

Bắc Giang

27.000-30.000

26.000-30.000

26.000-30.000

26.000-30.000

26.000-30.000

Tiền Giang

37.000-39.000

36.000-39.000

35.000-38.000

34.000-36.000

30.000-35.000

Bến Tre

36.000-38.000

36.000-38.000

35.000-37.000

34.000-36.000

30.000-35.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp