Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 5/11-9/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 5/11-9/11

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

05/11

06/11

07/11

08/11

Heo công ty

Đồng Nai

51.000

51.000

51.000

51.000

51.000

Miền Trung

50.000-51.000

50.000-51.000

50.000-51.000

50.000-51.000

50.000-51.000

Miền Bắc

45.500-46.500

45.000-46.000

45.000-46.000

45.000-46.000

45.000-46.000

Miền Tây

51.500

51.500

51.500

51.500

51.500

Heo dân

Đồng Nai

49.000-51.000

49.000-51.000

49.000-51.000

49.000-51.000

49.000-51.000

Thái Bình

45.000-46.000

45.000-46.000

45.000-46.000

45.000-46.000

45.000-46.000

Bắc Giang

44.000-46.000

44.000-45.000

44.000-45.000

44.000-45.000

44.000-45.000

Tiền Giang

48.000-50.000

48.000-50.000

48.000-50.000

48.000-50.000

49.000-50.000

Bến Tre

47.000-50.000

47.000-50.000

48.000-50.000

48.000-50.000

49.000-50.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp