Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 31/12-4/1
 

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 31/12-4/1

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

02/01

03/01

Heo công ty

Đồng Nai

49.000

49.000

49.000

Miền Trung

48.000-49.000

48.000-49.000

48.000-49.000

Miền Bắc

42.000-42.500

43.000-44.500

43.000-44.500

Miền Tây

51.500

51.500

51.500

Heo dân

Đồng Nai

47.000-50.000

47.000-49.000

47.000-49.000

Thái Bình

41.000-43.000

41.000-43.000

41.000-43.000

Bắc Giang

40.000-42.000

40.000-42.000

40.000-42.000

Tiền Giang

47.000-49.000

47.000-49.000

47.000-49.000

Bến Tre

46.000-49.000

46.000-49.000

46.000-49.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp