Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 29/10-2/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 29/10-2/11

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

29/10

30/10

31/10

01/11

Heo công ty

Đồng Nai

51.500

51.000

51.000

51.000

51.000

Miền Trung

51.500

51.000-51.500

51.000-51.500

51.000-51.500

51.000-51.500

Miền Bắc

46.000-47.500

46.000-47.000

45.500-46.500

45.500-46.500

45.500-46.500

Miền Tây

52.500

51.500

51.500

51.500

51.500

Heo dân

Đồng Nai

49.000-51.000

49.000-51.000

49.000-51.000

49.000-51.000

49.000-51.000

Thái Bình

47.000-48.000

47.000

46.000

45.000-46.000

45.000-46.000

Bắc Giang

45.000-47.000

44.000-46.000

44.000-46.000

44.000-46.000

44.000-46.000

Tiền Giang

51.000-52.000

48.000-50.000

48.000-50.000

48.000-50.000

48.000-50.000

Bến Tre

49.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp