Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 29/01-02/02

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 29/01-02/02

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 Chủng loại

Khu vực

Cuối tuần trước

29/01

30/01

31/01

01/02

Heo công ty

CP_ Đồng Nai

31.000-31.500

31.500

31.500

31.500

31.500

CP_Nha Trang, Đắc Lắc

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

CP_Miền Bắc

33.500-34.000

33.500-34.000

33.500-34.000

33.500-34.000

33.500-34.000

CP_Miền Tây

30.500

30.500

30.500

30.500

30.500

Japfa_Đồng Nai, Bình Dương

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

Japfa_Lâm Đồng

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

Heo dân

Đồng Nai

29.000-32.000

31.000-33.000

31.000-33.000

31.000-33.000

31.000-33.000

Thái Bình

34.000-35.000

34.000-35.000

34.000-35.000

34.000

34.000

Bắc Giang

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

Miền Tây

29.000-30.000

29.000-30.000

29.000-30.000

29.000-30.000

29.000-30.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp