Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 28/5-1/6
 

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 28/5-1/6

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

28/05

29/05

30/05

31/05

Heo công ty

Đồng Nai

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

Miền Trung

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

Miền Bắc

49.000-49.500

49.000-49.500

49.000-49.500

49.000-49.500

49.000-49.500

Miền Tây

49.500

49.500

49.500

49.500

49.500

Heo dân

Đồng Nai

45.000-48.000

45.000-48.000

45.000-48.000

45.000-48.000

45.000-48.000

Thái Bình

48.000-49.000

48.000-49.000

48.000-49.000

48.000-49.000

48.000-49.000

Bắc Giang

47.000-49.000

47.000-49.000

47.000-49.000

47.000-49.000

47.000-49.000

Tiền Giang

48.000-50.000

49.000-50.000

49.000-50.000

48.000-50.000

48.000-50.000

Bến Tre

48.000-49.000

49.000-50.000

49.000-50.000

47.000-48.000

47.000-48.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp