Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 28/4-3/5
 

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 28/4-3/5

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

30/04

01/05

02/05

03/05

Heo công ty

Đồng Nai

41.500-42.500

-

-

40.500-41.500

39.500-40.500

Miền Trung

41.000-42.000

-

-

39.500-40.000

39.500-40.000

Miền Bắc

32.000-36.000

-

-

31.000-35.000

31.000-35.000

Miền Tây

43.500-44.000

-

-

43.500-44.000

42.000

Heo dân

Đồng Nai

39.000-42.000

-

-

36.000-39.000

36.000-39.000

Thái Bình

28.000-31.000

-

-

28.000-31.000

28.000-31.000

Bắc Giang

28.000-30.000

-

-

28.000-30.000

27.000-30.000

Tiền Giang

37.000-41.000

-

-

37.000-39.000

37.000-39.000

Bến Tre

37.000-40.000

-

-

36.000-38.000

36.000-38.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp