Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 25/6-29/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 25/6-29/6

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

25/06

26/06

27/06

28/06

29/06

Heo công ty

Đồng Nai

47.000

47.000

47.000

47.000

47.000

47.000

Miền Trung

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

Miền Bắc

48.000-48.500

48.500-49.000

49.000

49.000

49.000

49.000

Miền Tây

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

Heo dân

Đồng Nai

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

Thái Bình

48.000-48.500

48.000-48.500

48.500-49.000

48.000-48.500

48.000-48.500

50.000-51.000

Bắc Giang

48.000-49.000

48.000-49.000

48.000-49.000

48.000-49.000

48.000-49.000

48.000-50.000

Tiền Giang

46.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

Bến Tre

45.000-46.000

45.000-46.000

45.000-46.000

45.000-46.000

45.000-46.000

45.000-47.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp