Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 25-29/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 25-29/12

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 Chủng loại

Khu vực

Cuối tuần trước

25/12

26/12

27/12

28/12

Heo công ty

CP_ Đồng Nai

30.000-31.000

30.000-31.000

30.000-31.000

30.000-31.000

30.500-31.500

CP_Nha Trang, Đắc Lắc

27.500-31.000

27.500-31.000

27.500-31.000

30.000-31.000

30.000-31.000

CP_Miền Bắc

33.000-34.000

33.000-34.000

33.000-34.000

33.500-34.500

33.500-34.500

CP_Miền Tây

29.000

29.000

29.000

30.000

30.000

Japfa_Đồng Nai, Bình Dương

26.500-27.000

26.500-27.000

26.500-27.000

28.000-29.000

28.000-29.000

Japfa_Lâm Đồng

27.500

27.500

27.500

29.500

29.500

Heo dân

Đồng Nai

28.000-30.000

29.000-31.000

29.000-31.000

29.000-31.000

29.000-31.000

Thái Bình

32.000-33.000

34.000-35.000

34.500-35.000

34.500-35.000

34.000-34.500

Bắc Giang

29.000-31.000

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

Miền Tây

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp