Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 24/9-28/9
 

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 24/9-28/9

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

24/09

25/09

 26/09

 27/09

Heo công ty

Đồng Nai

52.500

53.000

53.000

53.000

53.000

Miền Trung

53.000

53.000

53.000

53.000

53.000

Miền Bắc

52.000-52.500

52.000-52.500

52.000-52.500

52.000-52.500

52.000-52.500

Miền Tây

53.500

53.500

53.500

53.500

53.500

Heo dân

Đồng Nai

51.000-53.000

52.000-54.000

52.000-55.000

52.000-55.000

53.500-55.000

Thái Bình

53.000-54.000

53.000-54.000

53.000-53.500

53.000-53.500

53.000-53.500

Bắc Giang

51.000-53.000

51.000-53.000

51.000-53.000

51.000-53.000

51.000-53.000

Tiền Giang

52.000-53.000

53.000-54.000

53.000-54.000

53.000-54.000

53.000-55.000

Bến Tre

52.000-53.000

53.000-54.000

53.000-54.000

53.000-54.000

53.000-54.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp