Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 24/7-28/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 24/7-28/7/2017

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 Chủng loại

Khu vực

Cuối tuần trước

24/07

25/07

26/07

27/07

Heo công ty

CP_ Đồng Nai

41.500

40.500

40.500

37.500-39.500

36.000-38.000

CP_Nha Trang, Đắc Lắc

41.500

42.500

42.500

40.500

39.000

CP_Miền Bắc

41.500

41.500

40.500

38.500-40.500

35.000-38.500

CP_Miền Tây

41.000-41.500

40.000-40.500

39.000-39.500

37.000-37.500

35.500-38.000

Japfa_Đồng Nai, Bình Dương

40.000

39.000

39.000

39.000

37.000

Japfa_Lâm Đồng

39.000

38.000

38.000

38.000

36.000

Heo dân

Đồng Nai

34.000-37.000

34.000-36.000

32.000-35.000

32.000-35.000

32.000-35.000

Thái Bình

36.000-38.000

35.000-38.000

33.000-36.000

33.000-36.000

33.000-36.000

Bắc Giang

36.000-38.000

35.000-38.000

33.000-36.000

33.000-36.000

33.000-36.000

Miền Tây

33.000-36.000

33.000-35.000

31.000-34.000

31.000-34.000

31.000-34.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp