Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 24/12-28/12
 

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 24/12-28/12

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

24/12

25/12

26/12

27/12

Heo công ty

Đồng Nai

50.000

49.500

49.500

49.500

49.500

Miền Trung

48.500-49.500

48.500-49.500

48.500-49.500

48.500-49.500

48.500-49.500

Miền Bắc

43.000-43.500

43.000-43.500

43.000-43.500

43.000-43.500

43.000-43.500

Miền Tây

51.500

51.500

51.500

51.500

51.500

Heo dân

Đồng Nai

48.000-50.000

48.000-50.000

48.000-50.000

48.000-50.000

47.000-50.000

Thái Bình

42.000-43.000

41.000-43.000

41.000-43.000

41.000-43.000

41.000-43.000

Bắc Giang

42.000-43.000

40.000-42.000

40.000-42.000

40.000-42.000

40.000-42.000

Tiền Giang

48.000-49.000

48.000-49.000

47.000-49.000

47.000-49.000

47.000-49.000

Bến Tre

45.000-48.000

45.000-48.000

45.000-48.000

45.000-48.000

45.000-48.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp