Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 22/10-26/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 22/10-26/10

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

22/10

23/10

24/10

25/10

Heo công ty

Đồng Nai

52.000

52.000

52.000

52.000

51.500

Miền Trung

52.000

52.000

52.000

51.500-52.000

51.500

Miền Bắc

49.000

47.500-48.500

47.500-48.500

47.500-48.500

46.000-47.500

Miền Tây

53.000

53.000

53.000

52.500

52.500

Heo dân

Đồng Nai

50.000-52.500

50.000-52.000

50.000-52.000

50.000-52.000

49.000-51.000

Thái Bình

48.000-49.000

48.000

48.000

47.000-48.000

47.000-48.000

Bắc Giang

48.000-50.000

48.000

48.000

45.000-47.000

45.000-47.000

Tiền Giang

51.000-52.000

51.000-52.000

51.000-52.000

51.000-52.000

51.000-52.000

Bến Tre

49.000-50.000

49.000-50.000

49.000-50.000

49.000-50.000

49.000-50.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp