Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 21/1-25/1
 

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 21/1-25/1

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

21/01

22/01

23/01

24/01

Heo công ty

Đồng Nai

50.000-50.500

51.000-51.500

51.000-51.500

51.000-51.500

51.000-51.500

Miền Trung

48.000-49.000

48.000-49.000

48.000-49.000

49.000-51.500

49.000-51.500

Miền Bắc

47.000-47.500

48.000-48.500

48.000-48.500

48.000-48.500

48.000-48.500

Miền Tây

51.500

52 .000

52 .000

52 .000

52 .000

Heo dân

Đồng Nai

48.000-51.000

48.000-51.000

48.000-51.000

48.000-51.000

48.000-52.000

Thái Bình

46.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

Bắc Giang

47.000-49.000

47.000-49.000

47.000-49.000

47.000-49.000

47.000-49.000

Tiền Giang

49.000-50.000

49.000-50.000

49.000-50.000

49.000-50.000

49.000-50.000

Bến Tre

49.000-50.000

49.000-50.000

49.000-50.000

49.000-50.000

49.000-50.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp