Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 20/11-24/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 20/11-24/11

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 Chủng loại

Khu vực

Cuối tuần trước

20/11

21/11

22/11

23/11

Heo công ty

CP_ Đồng Nai

27.000-31.000

27.000-31.000

27.000-31.000

27.000-31.000

27.000-31.000

CP_Nha Trang, Đắc Lắc

25.500-31.000

25.500-31.000

25.500-31.000

25.500-31.000

25.500-31.000

CP_Miền Bắc

28.000-31.500

28.000-31.500

28.000-31.500

28.000-31.500

28.000-31.500

CP_Miền Tây

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

Japfa_Đồng Nai, Bình Dương

26.000-26.500

26.000-26.500

26.000-26.500

26.000-26.500

26.000-26.500

Japfa_Lâm Đồng

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

Heo dân

Đồng Nai

26.000-27.000

26.000-27.000

26.000-27.000

26.000-27.000

26.000-27.000

Thái Bình

28.000

27.500-28.000

27.000-28.000

27.000-28.000

27.000-28.000

Bắc Giang

27.000-28.000

27.000-28.000

27.000-28.000

27.000-28.000

27.000-28.000

Miền Tây

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp