Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 2/7-6/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 2/7-6/7

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

02/07

03/07

04/07

05/07

Heo công ty

Đồng Nai

47.000

47.000

47.000

47.500

47.500

Miền Trung

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

Miền Bắc

49.000

49.500-50.000

49.500-50.000

49.500-50.000

50.000-50.500

Miền Tây

48.000

48.000

48.000

48.000

48.000

Heo dân

Đồng Nai

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

Thái Bình

50.000-51.000

51.000

51.000-51.500

51.000-51.500

51.000-52.000

Bắc Giang

48.000-50.000

50.000-52.000

51.000-52.500

51.000-52.500

51.000-52.500

Tiền Giang

46.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

Bến Tre

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp