Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 19/6-23/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 19/6-23/6/2017

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 Chủng loại

Khu vực

Cuối tuần trước

19/06

20/06

21/06

22/06

Heo công ty

CP_ Đồng Nai

19.000-26.000

19.000-26.000

19.000-26.000

19.000-26.000

19.000-26.000

CP_Nha Trang, Đắc Lắc

18.000-25.000

18.000-25.000

18.000-25.000

18.000-25.000

18.000-25.000

CP_Miền Bắc

18.500-20.500

18.500-20.500

18.500-20.500

20.500-21.000

20.500-21.000

CP_Miền Tây

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Japfa_Đồng Nai, Bình Dương

20.000-24.000

20.000-24.000

20.000-24.000

20.000-24.000

20.000-24.000

Japfa_Lâm Đồng

19.500-23.500

19.500-23.500

19.500-23.500

19.500-23.500

19.500-23.500

Heo dân

Đồng Nai

18.000-25.000

18.000-25.000

18.000-25.000

18.000-25.000

18.000-25.000

Thái Bình

19.000-21.000

19.000-21.000

19.000-21.000

19.000-21.000

19.000-21.000

Bắc Giang

19.000-21.000

19.000-21.000

19.000-21.000

19.000-21.000

19.000-21.000

Miền Tây

20.000-24.000

20.000-24.000

20.000-24.000

20.000-24.000

20.000-24.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp