Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 18/9-22/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 18/9-22/9

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

Chủng loại

Khu vực

Cuối tuần trước

18/09

19/08

20/09

21/09

Heo công ty

CP_ Đồng Nai

31.500-33.000

30.500-33.000

30.000-33.000

30.000-33.000

29.500-33.000

CP_Nha Trang, Đắc Lắc

31.000-34.000

31.500-34.000

31.000-34.000

31.000-34.000

30.000-34.000

CP_Miền Bắc

32.000-36.000

31.500-35.500

31.500-35.500

31.500-35.500

31.500-35.500

CP_Miền Tây

29.500-32.500

29.000-32.500

29.000-32.500

29.000-32.500

29.000-32.500

Japfa_Đồng Nai, Bình Dương

28.500-31.500

28.500-31.500

28.500-31.000

28.500-31.000

28.500-31.000

Japfa_Lâm Đồng

31.500

31.500

31.000

31.000

31.000

Heo dân

Đồng Nai

28.000-31.000

27.000-31.500

27.000-30.000

27.000-30.000

26.000-30.000

Thái Bình

30.500-31.000

30.500-31.000

30.500-31.000

30.000-31.000

30.000-31.000

Bắc Giang

30.500-31.000

30.500-31.000

30.500-31.000

30.000-31.000

30.000-31.000

Miền Tây

28.000-30.000

28.000-30.000

28.000-30.000

28.000-30.000

28.000-30.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp