Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 18/8-24/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 18/8-24/8/2017

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 Chủng loại

Khu vực

Cuối tuần trước

21/08

22/08

23/08

24/08

Heo công ty

CP_ Đồng Nai

31.500-33.500

31.500-33.500

31.500-33.500

30.000-33.000

30.000-33.000

CP_Nha Trang, Đắc Lắc

32.500-34.500

32.500-34.500

32.500-34.500

31.000-34.000

31.000-34.000

CP_Miền Bắc

30.500-35.000

30.500-35.000

31.000-35.500

31.000-35.500

31.500-36.000

CP_Miền Tây

30.500-33.500

30.500-33.500

30.500-33.500

29.500-32.500

29.500-32.500

Japfa_Đồng Nai, Bình Dương

30.500-32.000

30.500-32.000

30.500-32.000

28.500-31.500

28.500-31.500

Japfa_Lâm Đồng

32.000

32.000

32.000

31.500

31.500

Heo dân

Đồng Nai

28.000-33.000

28.000-33.000

28.000-33.000

28.000-33.000

28.000-31.000

Thái Bình

29.000-31.000

30.000-31.000

30.000-31.000

30.000-31.000

30.000-31.000

Bắc Giang

30.000-32.000

30.000-32.000

30.000-32.000

30.000-32.000

30.000-32.000

Miền Tây

28.000-30.000

28.000-30.000

28.000-30.000

28.000-30.000

28.000-30.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp