Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 18/6-22/6
 

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 18/6-22/6

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

18/06

19/06

20/06

21/06

Heo công ty

Đồng Nai

47.500

47.500

47.000

47.000

47.000

Miền Trung

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

Miền Bắc

48.000-48.500

48.000-48.500

48.000-48.500

48.000-48.500

48.000-48.500

Miền Tây

48.500

48.500

48.000

48.000

48.000

Heo dân

Đồng Nai

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

Thái Bình

46.000-47.000

47.500-48.000

47.500-48.000

47.500-48.500

47.500-48.500

Bắc Giang

46.000-48.000

47.000-49.000

47.000-49.000

47.000-49.000

47.000-49.000

Tiền Giang

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

Bến Tre

43.000-45.000

43.000-44.000

44.000-45.000

44.000-45.000

44.000-45.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp