Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 18-22/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 18-22/12

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 Chủng loại

Khu vực

Cuối tuần trước

18/12

19/12

20/12

21/12

Heo công ty

CP_ Đồng Nai

27.500-31.000

28.000-31.000

28.500-31.000

28.500-31.000

29.000-31.000

CP_Nha Trang, Đắc Lắc

25.500-31.000

25.500-31.000

25.500-31.000

27.500-31.000

27.500-31.000

CP_Miền Bắc

30.000-32.000

30.000-32.000

31.000-33.000

32.000-34.000

33.000-34.000

CP_Miền Tây

28.000

28.000

28.000

29.000

29.000

Japfa_Đồng Nai, Bình Dương

26.000-26.500

26.000-26.500

26.000-26.500

26.500-27.000

26.500-27.000

Japfa_Lâm Đồng

27.000

27.000

27.000

27.500

27.500

Heo dân

Đồng Nai

26.000-28.000

27.000-29.000

27.000-29.000

27.000-29.000

28.000-30.000

Thái Bình

29.500-30.000

30.000-31.000

30.000-31.500

31.000-32.000

32.000-32.500

Bắc Giang

27.000-29.000

29.000-31.000

29.000-31.000

29.000-31.000

29.000-31.000

Miền Tây

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp