Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 16/4-20/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 16/4-20/4

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

16/04

17/04

18/04

19/04

Heo công ty

Đồng Nai

39.000-40.000

39.500-40.500

39.500-40.500

38.500-39.500

37.500-39.500

Miền Trung

40.000-40.500

40.500-41.000

40.500-41.000

40.500-41.000

40.500-41.000

Miền Bắc

39.000

38.500-39.500

38.500-39.500

38.500-39.500

37.500-39.500

Miền Tây

40.500

40.500-41.000

40.500-41.000

39.500-40.000

38.500-40.000

Heo dân

Đồng Nai

37.000-41.000

36.000-39.000

36.000-39.000

36.000-38.000

35.000-38.000

Thái Bình

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

Bắc Giang

38.000-39.000

37.000-38.000

37.000-38.000

37.000-38.000

37.000-38.000

Tiền Giang

37.500-40.000

36.000-38.000

35.000-38.000

35.000-37.000

34.000-37.000

Bến Tre

37.500-40.000

36.000-38.000

35.000-37.000

35.000-37.000

34.000-37.000

 

Nguồn: Agromonitor tổng hợp