Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 16/10-20/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 16/10-20/10

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 Chủng loại

Khu vực

Cuối tuần trước

16/10

17/10

18/10

19/10

Heo công ty

CP_ Đồng Nai

27.000-31.000

27.000-31.000

27.000-31.000

27.000-31.000

27.000-31.000

CP_Nha Trang, Đắc Lắc

26.500-31.000

26.500-31.000

26.500-31.000

26.500-31.000

26.500-31.000

CP_Miền Bắc

28.000-32.000

28.000-32.000

27.000-31.000

27.000-31.000

27.000-31.000

CP_Miền Tây

27.000-30.500

27.000-30.500

27.000-30.500

27.000-30.500

27.000-30.500

Japfa_Đồng Nai, Bình Dương

26.500-28.500

26.500-28.500

26.000-28.000

26.000-28.000

26.000-28.000

Japfa_Lâm Đồng

28.500

28.500

28.500

28.500

28.500

Heo dân

Đồng Nai

25.000-28.000

25.000-27.000

25.000-27.000

25.000-27.000

24.000-27.000

Thái Bình

26.000-27.000

26.000-27.000

26.000-27.000

26.000-27.000

26.000-27.000

Bắc Giang

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

Miền Tây

27.000-29.000

27.000-29.000

27.000-29.000

27.000-29.000

27.000-29.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợ