Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 15/5 – 19/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 15/5 – 19/5/2017

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 Chủng loại

Khu vực

Cuối tuần trước

15/05

16/05

17/05

18/05

Heo công ty

CP_ Đồng Nai

22.000-26.000

22.000-26.000

22.000-26.000

22.000-26.000

22.000-26.000

CP_Nha Trang, Đắc Lắc

20.000-24.000

20.000-24.000

20.000-24.000

20.000-24.000

20.000-24.000

CP_Miền Bắc

21.500-22.500

21.500-22.500

21.500-22.500

21.500-22.500

21.500-22.500

CP_Miền Tây

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Japfa_Đồng Nai, Bình Dương

23.000-24.000

23.000-24.000

23.000-24.000

23.000-24.000

23.000-24.000

Japfa_Lâm Đồng

22.500-23.500

22.500-23.500

22.500-23.500

22.500-23.500

22.500-23.500

Heo dân

Đồng Nai

18.000-28.000

18.000-28.000

18.000-28.000

18.000-28.000

18.000-26.000

Thái Bình

20.000-23.000

20.000-23.000

20.000-23.000

19.000-21.000

19.000-21.000

Bắc Giang

20.000-23.000

20.000-23.000

20.000-23.000

20.000-22.000

20.000-22.000

Miền Tây

20.000-24.000

20.000-24.000

20.000-24.000

20.000-24.000

20.000-24.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp