Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 14/4-20/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 14/4-20/4/2017

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 Chủng loại

Khu vực

Cuối tuần trước

17/04

18/04

19/04

20/04

Heo công ty

CP_ Đồng Nai

29.000

29.000

26.000-29.000

26.000-29.000

26.000-29.000

CP_Nha Trang, Đắc Lắc

27.500

27.000

27.000

27.000

24.000-27.000

CP_Miền Bắc

28.000

25.500

25.500

25.000-26.000

23.000-24.000

CP_Miền Tây

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

Japfa_Đồng Nai, Bình Dương

27.000

27.000

25.000-27.000

25.000-27.000

22.000-27.000

Japfa_Lâm Đồng

26.500

26.500

24.500-26.500

24.500-26.500

21.500-26.500

Heo dân

Đồng Nai

23.000-28.000

23.000-28.000

23.000-27.000

22.000-27.000

20.000-26.000

Thái Bình

24.000

24.000

24.000

22.000

20.000-22.000

Bắc Giang

26.000-27.000

24.000-25.000

24.000-25.000

23.000-24.000

22.000-23.000

Miền Tây

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp